Kwaliteit

 

Borstvoedingspraktijk Groei & Bloei heeft kwaliteit van zorg in een hoog vaandel staan. Hieronder volgt uitleg hoe deze kwaliteit van borstvoedingszorg wordt gewaarborgd. Als lactatiekundige ben ik IBCLC geregistreerd en lid van de beroepsvereniging NVL. 

 

WHO-code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Borstvoedingspraktijk Groei & Bloei houdt zich aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm en onderschrijft de WHO-code van harte. 

 

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen;
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt;
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

 

De WHO-code is hier in het Nederlands te lezen.

 

Beroepsprofiel IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultants) is een internationaal gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. Het beroepsprofiel vind je hier.

 

Beroepsvereniging NVL

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Als IBCLC lactatiekundige ben ik aangesloten bij de NVL. Wij maken ons sterk voor de belangen van onze beroepsgroep, voor de kwaliteit van het vak en voor onze leden. Een belangrijke taak van de NVL is: het beroep van lactatiekundige blijvend op de kaart zetten.  De NVL is gesprekspartner voor andere (zorg)professionals, de Overheid en zorgverzekeraars.

 

Visie

Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

 

Missie

  1. De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm;
  2. De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding;
  3. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking;
  4. Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.

 

Lees hier meer over de beroepsvereniging NVL

 

Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ)

Als lactatiekundige ben ik aangesloten bij het CBKZ. De onafhankelijke geschilleninstantie is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder niet tot een oplossing komen. Iedere zorgaanbieder is verplicht lid te zijn van een geschilleninstantie. Meer informatie kun je lezen in de klachtenprocedure.

Mocht de geleverde zorg niet naar verwachting zijn, dan wil ik je aanmoedigen dit eerst met mij persoonlijk te bespreken.